ANBI-status

Sinds 1 januari 2012 heeft HOFtheater een culturele ANBI-status. Maar wat is dat precies?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om als ANBI aangemerkt te worden moet een culturele instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Nu HOFtheater een ANBI status heeft zijn er bepaalde belastingvoordelen voor u. Wanneer u als donateur een gift doet aan HOFtheater heeft u een extra belastingvoordeel.

Voor u geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Cultuur, daar geef je om

Cultuur verwondert, vermaakt, verbindt en verrast. Telkens weer. Dat allemaal dankzij de inzet van alle culturele organisaties. Nederland kent een rijke en levendige culturele sector, gebouwd op talent en doorzettingsvermogen. Cultuur verdient daarom de spotlight. Want hoe meer mensen erom geven, hoe mooier het wordt. Dat kan een warm applaus zijn,  vrijwilligerswerk of een financiële bijdrage van fans. Steeds vaker weten publiek en makers elkaar te vinden. Cultuur raakt je en daarom geef je. HOFtheater steunt deze landelijke campagne. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met de cultuursector.

Zoveel manieren om te geven

Geven is meer dan geld alleen. Geven gaat over passie en enthousiasme. Uw donatie is een bijdrage aan het culturele leven in Nederland. Met uw gift kunt u culturele instellingen verstevigen.

Als u geeft aan cultuur doneert u niet alleen geld. U geeft het theater, museum, festival en meer de kans om te bouwen aan een toekomst. Daarmee helpt u het rijke culturele leven in Nederland. Naast een tevreden gevoel, kan het u namelijk ook een aardige fiscale aftrekpost opleveren. Sinds de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.

De Geefwijzer wijst u de weg door de belastingregels rondom ‘geven aan cultuur’. Bekijk op de website hoe u ook voordelig aan een cultuur organisatie kunt schenken http://www.daargeefjeom.nl/

 

HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte

tel: 0572 361 361
e-mail: info@hoftheater.nl

BTW: 008755759B01
KvK: 41244798


Directeur-bestuurder

mevrouw R. Burgman

Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter: de heer J.H. Supèr 
Secretaris: de heer H.M. Mars
Penningmeester: de heer R. Ekelmans
Leden: mevrouw J. Noordhuis en mevrouw M.J.J. Procee-Geelhoed

Beloningsbeleid

HOFtheater volgt de CAO voor de Nederlandse podia. De leden van de Raad van Toezicht krijgen een jaarlijkse vergoeding van €600,-- als vacatie en onkostenvergoeding.

De werknemers en de directeur/bestuurder worden overeenkomstig hun functie en ervaring volgens de richtlijnen van de CAO voor de Nederlandse Podia betaald. De directeur-bestuurder zit in schaal 9.

Missie

De cultuurorganisatie het HOFtheater vergroot en verrijkt de wereld van de Sallanders. Zij zorgt voor de culturele meerwaarde door mensen en organisaties te verbinden en te versterken.

Doelen

Het HOFtheater stelt zich ten doel het culturele leven in de gemeente Raalte in de breedste zin van het woord te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren. Zij doet dat door:

  • het aanbieden van een breed professioneel podiumkunstenprogramma;
  • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van culturele verenigingen, stichtingen en andere instellingen in hun activiteiten, zowel inhoudelijk als facilitair;
  • het ontwikkelen, stimuleren, ondersteunen en uitvoeren van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur;
  • een netwerkpartner te zijn om samen met de culturele, sociaal-maatschappelijke en zakelijke partners de culturele ontwikkeling van Salland en Raalte in het bijzonder te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het gebied;
  • Een evenwichtig financieel beleid te voeren, waaronder het uitvoeren van commerciële activiteiten, zodat de continuïteit langjarig wordt gewaarborgd en de accommodatie optimaal wordt benut.

 

Download Managementrapportage 2015>>

Download Jaarrekening 2015>>

HOF Verhuur

Zalen Programma
Vormgeving & Webdevelopment: JDI internet professionals